Jak se dají v průmyslu šetřit náklady za energie?

Váš život s nižšími účty za energieaž o 80%

 

Znásobte efektivitu vytápění a chlazení díky skrytému potenciálu tepelných čerpadel


Dosáhnete výrazné úspory energií v průmyslových provozech
Získáte technologii vysoce efektivního chlazení
Využijete naplno odpadní teplo pro úspory energie
Vyřešíte komplexně vytápění, ohřev teplé vody a technologický ohřev
Efektivita 1 - 9 Kw s tepelným čerpadlem

Souběžná výroba tepla a chladu

Jak z jedné dodané kWh získat až 9 kWh využitelného tepla a chladu?

Tepelné čerpadlo je vnímáno jako jeden z obnovitelných zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro domácnost. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z našeho okolí (ze země, vzduchu nebo vody) a předává je do vytápěného objektu. Z jednotky dodané energie získáme obvykle 3 až 4 násobek využitelného tepla..

Významně efektivnější využití tepelného čerpadla nastane, pokud lze využit jeho obou stran - topné i chladící. Jinak řečeno tam, kde je potřeba ohřívat i chladit. Takových případů nalezneme velké množství jak ve zpracovatelském průmyslu, tak ve velkých komerčních objektech. Z jedné kWh dodané energie pak můžeme získat až 9 kWh využitelné energie v podobně tepla a chladu..

Reálný příklad využití tepelných čerpadel v průmyslu.
HVM Plasma s.r.o., Praha, instlace 2010.

Instalovaný topný výkon 1 270 kW.

Co klient získal

Instalovaný topný výkon1 270 kW
Instalovaný chladící výkon980 kW
Typ tepelných čerpadelvoda-voda
Roční úsora energie 940 MWh
Roční finanční úspora2 180 000 Kč
Návratnost investice4 roky

Tepelná čerpadla zajišťují:

  • efektivní chlazení technologie
  • rekuperaci odpadního tepla a její využití pro vytápění, přípravu TV a další ohřevy
  • klimatizaci kancelářských prostor

Stručný popis reference

Soubor tepelných čerpadel voda - voda AquaMaster 180.2Z je zapojen do chladícího okruhu výrobní technologie - vakuových povlakovacích zařízení, v teplotním spádu chlazení 20/30°C. Pomocí práce kompresoru je teplo chladícího okruhu přeměněno na vyšší teplotní potenciál a využito pro vytápění budovy, přípravu teplé vody a další ohřevy, např. vytápění příjezdové komunikace.

Přebytek tepla je díky vysoké účinnosti tepelných čerpadel velmi efektivně mařen na venkovní adiabatické věži (převážně v režimu suchého chlazení), včetně možnosti freecoolingu. Bylo dosaženo velmi vysoké průměrné účinnosti chlazení Ƞ = 6,4.

Jakých úspor můžete dosáhnout Vy?

Rádi s Vámi bezplatně zkonzultujeme možnosti úspor energií ve Vašem podniku.


Chci konzultaci

Využití tepelných čerpadel:

  • Výrobní a zpracovatelské technologie, strojírenství
  • Papírenství, chemická a biochemická výroba
  • Zemědělský sektor, výroba a zpracování potravin
  • Pivovarnictví a výroba nápojů
  • Hotely, administrativní budovy a obchodní centra

Další reference