AquaMaster

12 modelů od 7 do 65 kW
kompaktní provedení

AquaMaster Inverter

7 modelů od 2 do 48 kW
plynulá regulace výkonu

AquaMaster Inverter Combi

4 modely od 2 do 15 kW
s věstaveným zásobníkem

Trend GSW

6 - 12 kW (země - voda, voda - voda)

Tepelná čerpadla země - voda

Princip země - voda

V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí "ohřívá" o několik stupňů Celsia (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca. 4°C). Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), kde se ochladí, tj. odebere se onen tepelný přírůstek a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento cyklus se neustále opakuje.

Nevýhody

  • vyšší investiční náklady (vrt)
  • pozemní práce (plošný kolektor)

Výhody

  • stabilní topný výkon
  • dlohodobá životnost
  • úspory až 70% nákladů
  • absolutně tichý chod

Často se ptáte

Poždadavky na zdroj energie: Varianta plošný kolektor

Tepelné čerpadlo Varianta plošný kolektor

Velikost pozemku nutného pro zbudování zdroje závisí na výkonu tepelného čerpadla a vlastnostech půdy. Čím je větší její vlhkost, tím větší je energetická vydatnost.

Obecně lze říci, že na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 30m2 pozemku. Asi nejlepší představu o plošném kolektoru si uděláte pomocí následujícího obrázku.

Poždadavky na zdroj energie: Varianta vrt

Tepelné čerpadlo Varianta vrt

Ten má tu výhodu, že nepotřebuje téměř žádný pozemek, ale vrtné práce z něj činí nejnákladnější variantu tepelného čerpadla. Jedná se o zemní tepelný výměník ve tvaru dvojitého U, který je umístěn v zemním vrtu.

Maximální hloubka jednoho vrtu je 100m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů. Na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 12m vrtu.

Dimenzování tepelných čerpadel země - voda

U tepelných čerpadel voda/voda a země/voda platí v našich klimatických a ekonomických podmínkách racionální pravidlo, instalovat výkon tepelného čerpadla na cca 70 % tepelných ztrát objektu. Zbytek tepelných ztrát je při nejnižších teplotách (jedná se pouze o několik dní topné sezóny) kryt doplňkovým - bivalentním zdrojem tepla, nejčastěji elektrokotlem.

Instalace výkonu tepelného čerpadla na 100 % tepelných ztrát by přinesla podstatné zvýšení investičních nákladů, které by již nepřineslo téměř žádnou další úsporu provozních nákladů. Jde tedy o ideální kompromis mezi investičními a provozními náklady.Klíčové faktory ovlivňující Vaše úspory

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

1. Životnost tepelného čerpadla

Nabídnutý systém musí být správně dimenzovaný dle tepelné ztráty objektu. Vlastní systém řízení v kombinaci s nejnovějšími technologiemi předních výrobců osazené v robustní a praktické konstrukci umožňuje nabídnout 7letou záruku na veškeré díly tepelného čerpadla. V neposlední řadě je zásadní odborná montáž certifikovanými profesionály, rychlý servis a dostupnost náhradních dílů z výrobního závodu v české republice.

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

2. Účinnost neboli topný faktor (COP)

Čím vyšší teplota je na vstupu tepelného čerpadla a čím nižší teplota je na jeho výstupu, tím je vyšší účinnost. Pro zvýšení účinnosti dodáváme desuperheater, tedy zařízení integrované v tepelném čerpadle, určené pro efektivní ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody probíhá při běžícím kompresoru, jako "vedlejší produkt" vytápění objektu.

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

3. Systémové řešení

tepelná čerpadla Master Therm jsou navržena a vybavena jako systém vytápění, nikoli pouze zdroj tepla. Není třeba kupovat drahou nadřazenou regulaci. Vše potřebné je v ceně zařízení, ve funkčním celku. Jednoduchá a spolehlivá instalace.

Tepelné čerpadlo s extrémně vysokou účinností, AQ30I, COP 4,6 při B0W35

Inverterová technologie s nejmodernějšími BLDC kompresory a elektronickým vstřikem posouvá užitné vlastnosti a účinnost tepelného čerpadla o několik kroků výš. V ostatních vlastnostech se jedná o pravý Master Therm: tichý, spolehlivý, s velmi rozsáhlou výbavou vč. technologie pro účinný ohřev TV a s propracovaným systémem regulace.

AquaMaster Inverter