Unikátní technologie tepelných čerpadel Master Therm

Ovladání z tabletu, mobilu a internetu


Všechna tepelná čerpadla Master Therm je možné připojit k internetu. Každý uživatel má poté možnost sledovat a ovládat tepelné čerpadlo z webu, tabletu nebo mobilu. Máte tak teplo svého domova plně pod kontrolou a na dosah ruky.

Detaily online ovládání tepelného čerpadla si můžete prohlédnout na demo účtu.

Online monitoring chodu


Novou úroveň spolehlivosti Vám zaručí online monitoring Vašeho tepelného čerpadla Master Therm. 24 hodin, 7 dní v týdnu je automaticky kontrolován stav a účinnost tepelného čerpadla. Provozní data tepelného čerpadla jsou uchovávana několik let.

Vysoká spolehlivost a nonstop dohled nad čerpadlem nám umožňuje poskytovat 7-letou záruku na Vaše tepelné čerpadlo připojené k internetu.

Velmi tichý chod i díky novému designu ventilátorů

Používáme zásadně:

  • nejmodernější nízkootáčkové ventilátory s velmi nízkou hladinou akustického tlaku
  • tiché scroll nebo dvojitě rotační kompresory, umístěné ve vnitřní jednotce na speciálním antivibračním rámu
  • elektronicky řízený expanzní ventil, podstatně snižující hlučné "nárazy" při odmrazování venkovní jednotky
  • speciálně odhlučněné skříně

Více o nízke hlučnosti tepelných čerpadel Master Therm.

Barvy na přání

Další výhoda opravdového výrobce je možnost barvy na přání. Základní paleta barev je ZDARMA. Dále nabízíme jakoukoliv barvu ze vzorníku RAL za jednotnou částku 4 500 Kč.


Desuperheater: rekordní příprava TV

  • Desuperheater je zařízení integrované v tepelném čerpadle, určené pro efektivní ohřev teplé vody. Jde o tepelný výměník odebírající energii o vysoké teplotě na výstupu horkých par z kompresoru. Tato energie je předávána samostatným hydraulickým okruhem do zásobníku TV. Ohřev teplé vody probíhá při běžícím kompresoru, jako "vedlejší produkt" vytápění objektu.
  • Desuperheater jako jediný umožňuje ohřev teplé vody na vysokou teplotu s velmi vysokým topným faktorem. Účinnost ohřevu je při použití desuperheateru totožná s topným faktorem pro vytápění.

Více o pokrokové technologii Desuperheater.

Inverter: budoucnost tepelných čerpadel

Pomocí ovládání založeném na frekvenčním měniči tepelné čerpadlo umožňuje plynulou regulaci topného/chladícího výkonu v rozsahu cca 30-100%. To má celou řadu dalších výhod:

  • Hlavní efekty inverterové technologie jsou v úsporách elektrické energie (v rozsahu kolem 10%), lepší využití výměníků, snížení počtu startů kompresoru, snížení energie potřebné na odtávání výparníku a zvýšení topného faktoru.
  • Inverter eliminuje problém s vysokým startovacím proudem asynchronního motoru kompresoru.
  • Inverteru nevadí změna průtoku topného média kondenzátorem. Díky tomu vesměs nevyžaduje instalaci akumulačního zásobníku (termohydraulického rozdělovače), šetří místo ve strojovně a investiční náklady.

Více o technologii Inverter.

Inteligentní řízení topných okruhů

Tepelné čerpadlo Master Therm = kompletní topný (chladící) systém. Master Therm Vám přináší nejvyšší možnou úroveň řízení topných nebo chladících okruhů. Řízení až 6-ti topných okruhů vč. bazénu, solárního systému a přípravy TV.

Regulátor tepelného čerpadla přijímá požadavky na teplotu topné vody od jednotlivých topných okruhů, zkorigovanou podle žádané vnitřní prostorové teploty jednotlivých vytápěných zón. Tepelné čerpadlo poskytuje teplotu topné vody odpovídající nejvyšší požadované hodnotě, tedy pro aktuálně nejteplejší topný okruh, ostatní okruhy řídí směšovacím ventilem.

. Tepelné čerpadlo tak nikdy nepracuje s vyšší teplotou topné vody než nezbytně nutnou. Obdobně je tomu při chlazení. Tím je za všech okolností zajištěn maximální topný faktor a teplota vnitřního prostoru je velmi přesně řízena.

Více o funkci regulace tepelného čerpadla.

Elektronický expanzní ventil

Elektronicky řízený expanzní ventil (EEV) posouvá tepelné čerpadlo o několik tříd výš. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení. Pracujeme s elektronickým vstřikováním chladiva již řadu let, patříme k lídrům ve využití této technologie a neustále ji zdokonalujeme.

EEV umožňuje přesně řídit teplotu přehřátí par chladiva na výparníku. Pomocí EEV je možné maximální využití plochy výparníku pro odpaření chladiva, zvýšení topného výkonu a topného faktoru (COP) tepelného čerpadla.

EEV chrání kompresor při vysokém zatížení řízeným nástřikem kapaliny. Naopak v režimu nízkého zatížení (např. při výstupní teplotě topné vody <30°C) lze elektronický ventil úplně otevřít a dosáhnout vysokého COP, což s termostatickým ventilem (TEV) není možné.

Více o technologii EEV.