Značka kvality Q-Label

Metodika pro kvalitativní hodnocení tepelných čerpadel Q-Label, vypracovaná Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA) představuje nejdůkladnější a nejucelenější systém měření a certifikace tepelných čerpadel na evropském trhu. Přidělením značky kvality Q-Label tepelnému čerpadlu je garantováno:

 • tepelné čerpadlo prošlo důkladným testováním v jedné z přibližně 10ti evropských zkušeben akreditovaných pro měření dle metodiky EHPA
 • splnilo minimální předepsaný topný faktor COP= min. 3,1 (A2W35) vzduch-voda
 • COP= min. 4,3 (B0W35) země-voda
Více informací
 • tepelnému čerpadlu byly proměřeny i ostatní pracovní body vč. okrajových bodů teplotního rozsahu použití
 • měření proběhlo na sériovém výrobku bez možností úpravy jeho nastavení
 • měření se provádí dle platné normy EN 14 511, tzn. se započtením všech příkonů a energie na odtávání výparníku
 • naměřené hodnoty a hodnoty deklarované prodejcem (dovozcem) se neliší o více než 5%
 • součástí měření je také měření akustického výkonu
 • všechny použité díly a tepelné čerpadlo jako celek splňují soulad s evropskou legislativou
 • výrobce či dovozce má vybudovanou prodejní síť a zajišťuje technickou podporu a servis
 • je garantována dodávka náhradních dílů po dobu alespoň 10ti let od prodeje

Certifikát BBA MCS

Tepelná čerpadla Master Therm jsou certifikována významnou britskou certifikační autoritou BBA (British Board of Agrément) dle standardu MCS (Microgeneration Certification Scheme) , určeného pro systémy pro výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Hodnoceny jsou jak vlastní produkty (soulad s předpisy, výkonové parametry, odolnost, konstrukce), tak i kvalita výrobního procesu přímo u výrobce zařízení. Certifikát BBA MCS je podmínkou pro čerpání pobídek britské vlády (dotace, výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů ap.)


Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2015. Oblast certifikace: Výroba, prodej, montáž a servis tepelných čerpadel. Certifikační orgán: BUREAU VERITAS GROUP.

Certifikát zkušebního ústavu

Výkonové parametry a shoda vlastností výrobků s požadavky normy ČSN EN 14 511. Strojírenský zkušební ústav, státní podnik, Brno.


Protokol o posouzení shody typu

Certifikát systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2015. Oblast certifikace: Výroba, prodej, montáž a servis tepelných čerpadel. Certifikační orgán: BUREAU VERITAS GROUP.

Protokol pro AquaMaster, AquaMaster Inverter.

Protokol pro AirMaster, BoxAir,EasyMaster.